📈 Send MQTT data til din MQTT broker med Python

@mikkelrask · September 15, 2022 · 5 min read

Et af de emner jeg ser som et naturligt next step for mit home-lab eventyr, kunne sagtens være at nørde noget mere med MQTT. Det er kæmpestort i home automation miljøet, men ud over dét er det en, i mine øjne, ret overset protokol, man kan bruge til alt muligt! I dag laver jeg et bare-bones script i python til, hvordan man kommer igang med at publish MQTT messages til sin broker, med specifikke topics.

MQTT & decouple

Men da vi jo ikke er nogen rock star programmør, starter vi selvfølgeligt ud med at hente arbejdet fra nogen der er. For der findes selvfølgeligt adskillige python biblioteker, der alle kan gøre vores proces endnu nemmere.

MQTT

Til MQTT delen bruger vi paho-mqtt biblioteket, da det giver os en client class, der gør det muligt at udgive beskeder på vores interne MQTT netværk.

decouple

Et andet bibliotek jeg har valgt at tage med, er langt fra nødvendigt, men jeg synes at best practices er gode at træne, og decouple kan hjælpe os til at nemt inkludere en .env og dens variabler/secrets i et hvert python projekt.

Installer begge dependencies med

pip install paho-mqtt decouple

.env til "secrets"

Selvom jeg laver et super lille projekt som sådan en MQTT publisher her, vil jeg gerne bestræbe mig efter at gøre tingene så best practice som giver mening. Så at skrive sensitive data som API nøgler i .env filer, o.l prøver jeg at altid have med i mit workflow. Mit ADHD har desværre et par gange efterlad API nøgler på github, så jeg tager det med i samtlige projekter herfra.

Ved man ikke hvad en .env fil er, er det en (skjult) fil, der indeholder de "secrets" du ikke har lyst til at skal figurere i din programkode.

Basicly loader man sin .env fil i koden, så man fx kan skrive config(msql_pw) frem for sit faktiske password til sin database, når man skal connecte til den.

Opret .env fil i dit projektmappe

Alt efter hvilket system du er på, så laver du bare en tom tekstfil som du plejer. Jeg kører kommandoen touch .env

Gem dine secrets

mqtt-broker=192.168.1.100  # Indsæt selv IP adressen til din broker
mqtt-port=1883       # Porten er typisk 1883
mqtt-user=mqtt-user     # Dit brugernavn til din broker
mqtt-pass=k0BNAv612asABXyo6mODi5jXaofI29SxHFVOEGk8JCmF4M+GJpo0g
api-endpoint=https://domæne.org/api/endpoint?query=0secondQuery=1

Og så er vi så små også ved at kunne rigtigt gå i gang!

Sæt i gang!

Vi starter meget klassisk vores python dokument med imports. Vi skal ud over paho-mqtt og decouple bruge requests til at fetches vores data, time til at sætte processen i dvale/sleep og random til at randomize vores MQTT client ID.

import time
import random
import requests
from decouple import config
from paho.mqtt import mqtt_client

Efterfulgt af at vi declare vores variabler

URL = config(api-endpoint)   # Alle deklarationer der bruger config(#foo) hentes fra .env
BROKER = config(mqtt-broker)
PORT = config(mqtt-port)
TOPIC = "bankehuset/vand/temperatur/"
CLIENT_ID = f'bankehuset-mqtt-{random.randint(0, 1000)}'
USER = config('mqtt-user')
PASS = config('mqtt-pass')

connect_mqtt()

Vi skal connecte vores app til vores MQTT broker. Det er super simpelt, og som taget ud af pypi-kodeeksemplet.

def connect_mqtt():
  def on_connect(client, userdata, flags, rc):
    if rc == 0:
      print(f"Tilsluttede til `{BROKER}`!")
    else:
      print("Kunne ikke tilslutte, return code %d\n", rc)
  client = mqtt_client.Client(CLIENT_ID) # Henter CLIENT ID fra .env
  client.username_pw_set(USER, PASS) #      -- || --
  client.on_connect = on_connect   #      -- || --
  client.connect(BROKER, PORT)    #      -- || --
  return client

Fetch dataen fra API'en

Vi skal jo have noget data fra en datakilde, som vi er interesserede i at få enten præsenteret i en graf eller på et dashboard eller lign. Her henter vi temperatur data med requests' indbyggede get funktion, fra en node API, hvor vi får responset tilbage i json:

RESPONSE = requests.get(URL).json()       # Vores response indeholde andre 
WATERTEMP = RESPONSE['data'][0]['temperature'] # her parser vi vandtemperaturen 
msg = f"{WATERTEMP}"              # og gør vores MQTT payload klar  

Publish dataen til din broker

Og nu vi allerede har fat i dataen, så lad os med skubbe den videre til vores broker, wrapped ind i en publish funktion:

result = client.publish(TOPIC, msg)
status = result[0] # 0 = OK, 1 = ERR!

Og man kan jo så tjekke status med noget a la:

if status == 0:
  print(f"Sendte `{msg}` til `{TOPIC}`")
else:
  print(f"Kunne ikke sende `{msg}` til `{TOPIC}`")

og pakke det hele ind i en publish funktion:

def publish(client):
   while True:
    RESPONSE = requests.get(URL).json()
    WATERTEMP = RESPONSE['data'][0]['temperature']
    msg = f"{WATERTEMP}"
    result = client.publish(TOPIC, msg)
    status = result[0]
    if status == 0:
      print(f"Sendte `{msg}` til `{TOPIC}`")
    else:
      print(f"Kunne ikke sende `{msg}` til `{TOPIC}`")
    time.sleep(900)

Komplet kode

Og kæder vi dem alle sammen får vi denne komplette kode:

import time
import random
import requests
from decouple import config
from paho.mqtt import mqtt_client

URL = config(api-endpoint)
BROKER = config(mqtt-broker)
PORT = config(mqtt-port)
TOPIC = "bankehuset/vand/temperatur/"
CLIENT_ID = f'bankehuset-mqtt-{random.randint(0, 1000)}'
USER = config('mqtt-user')
PASS = config('mqtt-pass')

def connect_mqtt():
  def on_connect(client, userdata, flags, rc):
    if rc == 0:
      print(f"Tilsluttede til `{BROKER}`!")
    else:
      print("Kunne ikke tilslutte, return code %d\n", rc)
  client = mqtt_client.Client(CLIENT_ID)
  client.username_pw_set(USER, PASS)
  client.on_connect = on_connect
  client.connect(BROKER, PORT)
  return client

def publish(client):
   while True:
    RESPONSE = requests.get(URL).json()
    WATERTEMP = RESPONSE['data'][0]['temperature']
    msg = f"{WATERTEMP}"
    result = client.publish(TOPIC, msg)
    status = result[0]
    if status == 0:
      print(f"Sendte `{msg}` til `{TOPIC}`")
    else:
      print(f"Kunne ikke sende `{msg}` til `{TOPIC}`")
    time.sleep(900)

def run():
  client = connect_mqtt()
  client.loop()
  publish(client)

if '__name__' == '__main__':
  run()

DIYIFTTT

Og så simpelt kan det faktisk gøres. Det er sådan noget der kan være med til at give væsentlig mere frihed end eks consumer IoT produkter, men også mere kreativ data - hvem siger at dataen vi laver vores home automation ud fra, skal være fra temperatur data, fugtighedsmålere, tryk-sensorer eller lign? Hvad hvis jeg vil have alle lamper i mit hjem til at blinke hver gang Steelers scorer en touch down? Eller hvis jeg vil have at min forstærker automatisk tænder hver gang jeg sætter musik på Spotify, og befinder mig i stuen? Svaret er nok, at jeg vil prøve at bruge MQTT og Home Assistant til at gøre det fra nu af.

@mikkelrask
Computernørden. Hobby futurist, linux entusiast, hardware hacker og tinkerer og generelt kreativt legebarn. Bosat i Københavns Nordvest kvarter med min hund Homie. Jeg har arbejdet med computere hele mit liv, og ser en deres kunnen som en naturlig udvidelse af min egen.
© mr@github:~$ █, Built with Gatsby and hosted on Github.